Kutná Hora 603 829 590
Nymburk 736 113 021
Benešov 605 222 726
SMLUVNÍ OPRAVNA POJIŠŤOVEN .:. VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
Úvod
Certifikáty
Autoskla
Fólie na skla
Střešní okna
Leštění světel
Opravy autoskel
Bezpečnostní značení
Bezplatná výměna
Kontakty
Vinfoto

Vinfoto

VINFOTO slouží ke zdokumentování aktuálního stavu vozidla v době uzavření pojistné smlouvy. Díky této fotografické dokumentaci se vyhnete případným sporům s pojišťovnou při budoucí likvidaci pojistné události. Vy i pojišťovna budete mít přesně a pravdivě zachycen původní stav vozidla pomocí sady digitálních fotografií.

VINFOTO přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie a současně klasifikuje automobil do pěti stupňů - podle stop jeho poškození. Pro každé poškození na vozidle je pořízena detailní fotodokumentace s podrobným popisem. K vozidlu je pořízena základní sada fotodokumentace exteriéru, interiéru, identifikačních znaků (typový štítek, ražba VIN) a případně i značení skel.

VINFOTO je určeno především pro pojišťovací společnosti. Účelem služby je zabránit pojistným podvodům při pojišťování ojetých vozidel. VINFOTO dokladuje skutečný stav vozidla v době uzavření pojistné smlouvy. Minimum ojetých vozidel prodávaných v ČR nemá žádná poškození. Tato skutečnost byla prokázána u provedení fotodokumentace 3000 vozidel prodávaných v největších autobazarech ČR, kdy vyšlo najevo, že pouhých 20 % vozidel nemá žádná vizuální poškození. U 80 % prodaných ojetých vozidel je nebezpečí, že jejich majitelé si budou chtít, na úkor pojišťovny, taková vozidla nechat opravit.

Výsledky každého VINFOTO jsou elektronickou cestou doručeny do centrály Cebia, spol. s r.o. do 24 hodin od pořízení dokumentace. Centrála Cebia, spol. s r.o. tyto výsledky zpracuje a odesílá společnosti, která službu objednala.

Sady fotodokumentace se dělí na:

Snímky exteriéru pohled čelní, pohled čelo-levý bok, pohled levý bok, pohled záď-levý bok, pohled záď, pohled záď-pravý bok, pohled čelo-pravý bok
Snímky interiéru pohled palubní deska, pohled interiér přední sedačky, pohled na středový tunel s mechanickým zabezpečením, pohled celkový do interiéru
Snímky identifikačních znaků pohled VIN ražené detail, pohled VIN ražené umístění na vozidle, pohled typový štítek detail, pohled typový štítek umístění na vozidle, stav tachometru a VIN pod čelním skledm, pokud na vozidle je
Snímky značení skel pohled na značení na čelním skle, pohled na značení na zadním skle
Snímky stop poškození vozidla pro každé poškození je detailní pohled na poškození, pro lepší identifikace se provádí z několika různých úhlů, a pohled na umístění poškození na vozidle

Hodnocení stop poškození vozidla - pravidla klasifikace vozidla:

  • bez viditelného poškození - na vozidle nebyly nalezeny žádné stopy poškození karoserie ani poškození skel vozidla
  • drobná poškození skel vozidla - na vozidle bylo nalezeno pouze poškození skel
  • drobná poškození mimo poškození skel - na vozidle byly nalezeny pouze stopy poškození karoserie, skla vozidla byla nepoškozena
  • drobná poškození skel i ostatních částí vozidla - na vozidle byly nalezeny stopy poškození karoserie i poškození skel vozidla
  • poškození většího rozsahu - škoda zřejmě převyšuje 5% obecné ceny vozidla a nelze ji přesně specifikovat.

Na závěr každé kontroly technologií VINFOTO je klientovi pojišťovací společnosti vystaveno Osvědčení (vzor) o provedení fotodokumentace vozidla technologií VINFOTO.